MILLENNIUM-DENTAL
Prywatna Praktyka Stomatologiczna
Magdalena i Sebastian Lenkiewicz
ul. Jantarowa 25A, 75-256 Koszalin
Rejestracja od poniedziałku do soboty:
+48 94 347 70 63, +48 94 347 70 64, +48 608 080 805